Maatregelen Corona

Maatregelen Corona

U bent weer van harte welkom.

Op dinsdag 21 april jl. kregen wij van onze koepelorganisatie te horen dat wij weer verantwoorde en veilige mondzorg kunnen verlenen. Dit advies wordt ondersteund door het RIVM en het ministerie van VWS.

Wij zullen beperkt open gaan voor reguliere patiëntenzorg. 

Afspraak maken?
Onderstaand vindt u een aantal vragen die we moeten stellen voor het inplannen van een afspraak.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 380C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?


Is het antwoord op één van de vragen ‘JA’? Dan stellen we de afspraak nog even uit. Is het antwoord op alle vragen ‘NEE’? én bent u verder gezond en voelt u zich gezond? Dan maken we graag een afspraak.

U komt op de praktijk, en dan?
Handhygiëne speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van besmetting. Daarom is het belangrijk dat u bij het betreden van de praktijk uw handen desinfecteert met de aanwezige handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken bewaren we de 1,5 meter afstand die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Raak geen deurklinken aan.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal één ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.


Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en nemen we in deze periode aanvullende hygiënemaatregelen.