Klachtenregeling

Wij stellen het op prijs wanneer u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over een behandeling, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden dan is de NMT, de beroepsorganisatie van de Nederlandse tandartsen waar wij ook lid van zijn, de instantie waar u terecht kunt met uw klachten.

Door naar de website van de NMT te gaan vindt u onder het menu | patiënteninfo | klachtenregeling voor patiënten | alle informatie hieromtrent. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.

Uiteraard hopen we dat het zover niet komt.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg